Aanvraag klushulp

De PCI-werkpool is alleen actief in Gouda. Aanvragen kunnen dus alleen voor klussen in Gouda worden gedaan.

Dit formulier is het aanvraagformulier voor klushulp voor een cliënt en wordt door u als professionele hulpverlener ingevuld.

Om het verzoek om hulp goed en vlot te kunnen behandelen, is het nodig dat wij beschikken over de benodigde informatie. Daarom is het gewenst dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Dit aanvraagformulier kunt u niet opslaan. Zorgt u er daarom voor dat u alle noodzakelijke gegevens bij het invullen bij de hand hebt.
De ontvangstbevestiging die u van ons krijgt, bevat ook alle hieronder door u ingevulde gegevens.
Soms komt het voor dat u alle gegevens hebt ingevuld, maar het formulier niet verstuurd wordt. De mogelijke oorzaak is overbelasting op de server van de host-organisatie. U kunt dan het beste even wachten en het later opnieuw proberen. Verlaat de site niet. Alle ingevulde gegevens blijven dan beschikbaar totdat de verzending is gelukt.

  Gegevens hulpverlener

  Uw naam

  Naam van uw organisatie

  Uw e-mailadres

  Uw telefoonnummer


  Gegevens van uw cliënt

  Voorletters en achternaam

  Straat en huisnummer

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres (indien beschikbaar)

  Geboortedatum

  Burgerlijke staat, aantal gezinsleden met leeftijden

  Gevraagde klushulp

  Gewenste hulp en de begrote kosten daarvan (eventueel met specificatie). Wanneer u de specificatie als bijlage toevoegt (zie verder), vul dan hier in: zie bijlage.

  Achtergrondinformatie nodig om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, zoals de reden voor de aanvraag en de noodzaak van de aangevraagde hulp

  U kunt hier aanvullende informatie als bijlage toevoegen (.pdf, word, excel, foto [jpg])

  Hebt u ook bij een andere organisatie een aanvraag ingediend?

  Indien ja, bij welke organisatie?

  PCI-Gouda behandelt de aanvraag strikt vertrouwelijk en hanteert daarbij een privacyverklaring. Hebt u de privacyverklaring gelezen?


  LET OP! Het komt voor dat de verzending van uw aanvraag technisch niet meteen lukt. Klik de aanvraag dan niet weg (al uw informatie gaat dan verloren!), maar probeer het verzenden na enkele minuten nogmaals.

  PCI-Gouda gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het behandelen van de hulpvraag. PCI-Gouda zal zonder toestemming van uw cliënt  geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor het behandelen van de hulpvraag.