Aanvullende informatie

Financiële situatie

Voor een goede beoordeling van uw aanvraag hebben wij soms aanvullende informatie nodig over uw financiële situatie. U wordt dan verzocht ook dit formulier in te vullen.

Als een bepaalde categorie niet van toepassing is, kunt u deze open laten. Als u een overzicht beschikbaar hebt, kunt u deze ook als bijlage toevoegen.

Ook op dit formulier is de privacyverklaring van toepassing.

  Gegevens aanvrager

  Naam:

  E-mailadres:

  Overzicht van uw maandelijkse inkomsten
  Alle bedragen in hele euro's

  Loon, uitkering, inkomen uit bedrijf:
  Ontvangen alimentatie:
  Zorgtoeslag:
  Kinderbijslag:
  Kindgebonden budget:
  Huurtoeslag:
  Inkomen van uw partner:

  Overzicht van uw maandelijkse uitgaven

  Betaalde huur plus servicekosten:
  Gas en elektriciteit:
  Water:
  Zorgverzekering:
  Eigen risico zorgverzekering:
  Internet en TV:
  Telefoon vast en/of mobiel:
  Diverse abonnementen:
  Huishoudkosten:
  Kledinggeld:
  Vervoerskosten:
  Betaalde alimentatie:
  Rente en aflossing schulden:

  U kunt hier aanvullende informatie in een bijlage toevoegen (.pdf, word, excel, foto [jpg])

  Is er ook bij een ander fonds een aanvraag ingediend?
  Als 'ja' toelichting:

  Hebt u de privacy-verklaring gelezen?

  PCI-Gouda gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het behandelen van de hulpvraag. PCI-Gouda zal zonder toestemming van u  geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor het behandelen van de hulpvraag.