Aanvullende informatie

Financiële situatie

Voor een goede beoordeling van uw aanvraag hebben wij soms aanvullende informatie nodig over uw financiële situatie. U wordt dan verzocht ook dit formulier in te vullen.

Als een bepaalde categorie niet van toepassing is, kunt u deze open laten. Als u een overzicht beschikbaar hebt, kunt u deze ook als bijlage toevoegen.

Ook op dit formulier is de privacyverklaring van toepassing.

  Gegevens aanvrager

  Naam:

  E-mailadres:

  Overzicht van uw maandelijkse inkomsten

  Alle bedragen in hele euro's


  Loon, uitkering, inkomen uit bedrijf:

  Ontvangen alimentatie:

  Zorgtoeslag:

  Kinderbijslag:

  Kindgebonden budget:

  Inkomen van uw partner:

  Overzicht van uw maandelijkse uitgaven


  Betaalde huur plus servicekosten:

  Gas en elektriciteit:

  Water:

  Zorgverzekering:

  Eigen risico zorgverzekering:

  Internet en TV:

  Telefoon vast en/of mobiel:

  Diverse abonnementen:

  Huishoudkosten:

  Kledinggeld:

  Vervoerskosten:

  Betaalde alimentatie:

  Rente en aflossing schulden:

  U kunt hier aanvullende informatie in een bijlage toevoegen (.pdf, word, excel, foto [jpg])

  Is er ook bij een ander fonds een aanvraag ingediend?

  Als 'ja' toelichting:

  Hebt u de privacy-verklaring gelezen?

  PCI-Gouda gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het behandelen van de hulpvraag. PCI-Gouda zal zonder toestemming van u  geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor het behandelen van de hulpvraag.