Actueel / nieuws

Gebruikersonderzoek website

Onze nieuwe website is in december 2019 in gebruik genomen. Kortgeleden hebben wij bij een aantal van de ons bekende gebruikers van de website (vooral professionele hulpverleners) naar hun ervaringen geïnformeerd. Deze bleken positief. De website wordt als duidelijk en overzichtelijk ervaren.                                                                                                       Het gebruiksgemak van de website wordt gemiddeld gewaardeerd op 4,35 (op een scoreschaal van 1 tot en met 5). Deze vragen betroffen de toegankelijkheid van de website, de leesbaarheid van de teksten en de actualiteit en volledigheid van de informatie.

De vragen over het doen van een hulpaanvraag voor een cliënt beoordelen de professionele hulpverleners met een gemiddelde score van 4,4. Hierbij ging het over de hoeveelheid bij een hulpaanvraag te verstrekken gegevens, het invulgemak van het hulpaanvraagformulier en het verzenden van dat formulier via de website.

Met de suggesties die door invullers van het gebruikersonderzoek werden gedaan, zijn wij inmiddels bezig.

Website LichtvoorGouda

Vorig jaar is aan het begin van de coronapandemie de website LichtvoorGouda opgezet als een overzichtelijke vindplaats voor praktische hulp en onderlinge ontmoeting in Gouda. Recent is de website helemaal bijgewerkt.

Op LichtvoorGouda zijn allerlei vormen van hulp, ondersteuning en begeleiding te vinden die door twaalf Goudse diaconale stichtingen en kerkelijke diaconieën aan inwoners van Gouda worden aangeboden. Naast organisaties als SchuldHulpMaatje, Inloophuis Domino, Burennetwerk Gouda, Stichting Present Gouda en de Protestantse Diaconie Gouda, staat ook onze PCI-Gouda op de website.                                                                                                              Via een link op LichtvoorGouda is elke vermelde organisatie rechtstreeks op de eigen website te bereiken. Bovendien zijn de contactgegevens van de organisaties vermeld.        Op www.lichtvoorgouda.nl komt u via het kopje Goudse hulp bij de informatie over alle vermelde organisaties.

Coronavirus en klushulp

De gezondheidsrisico’s, de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet maken het nog steeds onmogelijk om ons PCI-klusteam in actie te laten komen. Klussen bij hulpvragers aan huis kunnen dus helaas niet uitgevoerd worden.

Kindpakket Gemeente Gouda

Goudse gezinnen met een beperkt inkomen kunnen gebruik maken van het Kindpakket van de gemeente Gouda. Het is altijd goed (zeker wanneer financiële omstandigheden veranderen) om de mogelijkheden van het Kindpakket te bekijken.

Zie hier de gemeentelijke flyer van het Kindpakket.                                                                          Voor uitgebreide informatie over het Kindpakket kijkt u op onze website bij Handige websites. Onder het kopje voor financiële ondersteuning vindt u bij ”Brede School Kinderfonds” en ”Kindpakket Gemeente Gouda” alle bijzonderheden over het Kindpakket.