Actueel / nieuws

Kerstpakkettensponsoractie, u kunt nog meedoen

Er is met gulheid gegeven voor een kerstpakket voor gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen. Onze actie ”Sponsor een kerstpakket” heeft daardoor een prachtig resultaat opgeleverd. Daarvoor zijn wij alle gevers heel dankbaar.

Het inpakken van de 120 pakketten in een kersttas en het distribueren ervan verliep, onder coördinatie van Ellen Verrips, soepel en coronaveilig. Dankzij de sponsors, de inzet van een groot aantal vrijwilligers die de tassen vulden, de sociaal-maatschappelijke organisaties die de adressen aanleverden en de pakketten afleverden en de leverancier van de inhoud van de pakketten (PLUS Van Ee) kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd gezamenlijk project van onze PCI-Gouda en de Vincentiusvereniging Gouda.                                                     De opbrengst van de sponsoractie en het goede verloop van de organisatie zijn voor ons aanleiding om te overwegen het aantal kerstpakketten met kerst 2021 te verhogen. Wij kunnen dan misschien nog meer mensen verrassen met een mooi kerstpakket.

Coronavirus en klushulp

De gezondheidsrisico’s, de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet maken het nog steeds onmogelijk om ons PCI-klusteam in actie te laten komen. Klussen bij hulpvragers aan huis kunnen dus helaas niet uitgevoerd worden.

Website LichtvoorGouda

Vorig jaar is aan het begin van de coronapandemie de website LichtvoorGouda opgezet als een overzichtelijke vindplaats voor praktische hulp en onderlinge ontmoeting in Gouda. Recent is de website helemaal bijgewerkt.

Op LichtvoorGouda zijn allerlei vormen van hulp, ondersteuning en begeleiding te vinden die door twaalf Goudse diaconale stichtingen en kerkelijke diaconieën aan inwoners van Gouda worden aangeboden. Naast organisaties als SchuldHulpMaatje, Inloophuis Domino, Burennetwerk Gouda, Stichting Present Gouda en de Protestantse Diaconie Gouda, staat ook onze PCI-Gouda op de website.                                                                                                              Via een link op LichtvoorGouda is elke vermelde organisatie rechtstreeks op de eigen website te bereiken. Bovendien zijn de contactgegevens van de organisaties vermeld.        Op www.lichtvoorgouda.nl komt u via het kopje Goudse hulp bij de informatie over alle vermelde organisaties.

Kindpakket Gemeente Gouda

Goudse gezinnen met een beperkt inkomen kunnen gebruik maken van het Kindpakket van de gemeente Gouda. Het is altijd goed (zeker wanneer financiële omstandigheden veranderen) om de mogelijkheden van het Kindpakket te bekijken.

Zie hier de gemeentelijke flyer van het Kindpakket en onder “Handige Websites”              Voor uitgebreide informatie over het Kindpakket kijkt u op onze website bij Handige websites. Onder het kopje voor financiële ondersteuning vindt u bij ”Brede School Kinderfonds” en ”Kindpakket Gemeente Gouda” alle bijzonderheden over het Kindpakket.