Actueel / nieuws

Uitbreiding werkgebied

Met ingang van 1 januari 2024 vallen de PCI-werkgroepen van de Sint Barnabas uit Haastrecht en de Heilige Bartholomeus uit Schoonhoven onder de Parochiële Caritasinstelling St. Jan de Doper. Op grond hiervan kan PCI-Gouda als front-office voor het landelijke FondsDBL ook hulpaanvragen behandelen die afkomstig zijn uit Haastrecht en Schoonhoven.

Netwerk IN GOUDA

Sinds 2020 is in Gouda een actief netwerk ontstaan van inmiddels meer dan 80 vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven. Het doel van het netwerk is om iedere Gouwenaar met een hulpvraag in contact te brengen met initiatieven, organisaties en mensen die op niet-commerciële basis en zonder indicatie mensen vrijwillig helpen.

De activiteiten van IN GOUDA betreffen 8 thema’s: actief zijn en meedoen, diversiteit en inclusie, geldzaken, gezin en opvoeding, taal, vitaal ouder worden, werk, wonen en huishouden, zorg en gezondheid. PCI-Gouda neemt deel aan het netwerk. Wij zijn vooral actief binnen het thema geldzaken.

Op de website www.in-gouda.nl is veel informatie te vinden over het netwerk, de deelnemers en hun activiteiten. De website is ook een mooie informatiebron voor mensen die in Gouda op zoek zijn naar vrijwilligerswerk.