Individuele ondersteuning

PCI-Gouda probeert mensen die het door omstandigheden financieel moeilijk hebben met een eenmalige gift een zetje in de goede richting te geven. Onze hulp is kortdurend en – hoe klein ook – gericht op een verbetering van de leefsituatie van de aanvrager.

Behalve met een gift in geld of in natura kunnen wij hulpvragers soms helpen door ze gericht te verwijzen. Bijvoorbeeld naar de gemeente, de Voedselbank, DUO (de instantie voor studiefinanciering), de Non-foodbank, goedkope winkeladressen, schuldhulporganisaties, speciale “potjes” (zoals scholen die wel hebben). Wanneer een aanvraag een groot bedrag betreft, adviseren wij altijd ook nog een aanvraag in te dienen bij een of meer andere fondsen.

Een greep uit de ongeveer 50 hulpvragen die wij per jaar behandelen: babyvoeding en luiers voor een jonge moeder, twee weken leefgeld (in afwachting van een uitkering), schoolboeken voor een mbo-student, een identiteitsbewijs nodig voor een uitkering of om een woning aan te kunnen vragen, een paar schoenen, reisgeld om een kind in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, een bijdrage voor een laminaatvloer, beddengoed, kwasten en verf.

Een beroep op individuele ondersteuning kan vanuit ons gehele werkgebied worden gedaan.

Toekenningscriteria

Wij gaan ervan uit dat hulpvragers – voor zover mogelijk – eerst bij hun gemeente of andere overheidsinstanties aankloppen.

In principe is onze ondersteuning eenmalig en is het hulpbedrag niet te hoog. Onze ondersteuning moet voor de hulpvrager direct voorzien in basale levensbehoeften, bijdragen aan het maatschappelijk functioneren of de kansen op werk (bijvoorbeeld via scholing) vergroten. Daarom betalen wij geen reizen en verstrekken wij geen leningen.

Medische kosten en tandartskosten komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten vallen onder de zorgverzekering of kunnen daarin aanvullend verzekerd worden. Het jaarlijkse eigen risico voor de zorgverzekering valt ook buiten onze vergoedingen. Slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen betalen wij heel soms – en dan nog met een beperkt bedrag – mee aan medische kosten of tandartskosten.                                                               Aanvragen voor een e-bike of voor onderdelen daarvan (zoals een accu) wijzen wij af met – in voorkomende gevallen – het advies aan de aanvrager om een beroep te doen op een overheidsvoorziening.

Verder vergoeden wij geen uitgaven die door hulpvragers al vóór het indienen van een aanvraag zijn gedaan. Van giften bedoeld om grotere aankopen te doen, verlangen wij achteraf een verantwoording in de vorm van betalingsbewijzen.

Behandelingstraject

Van elke aanvraag wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar de aanvrager.
De aanvragen voor individuele ondersteuning worden behandeld door een klein team vrijwilligers. Het beoordelingsteam is gebonden aan een privacyreglement dat bij ons secretariaat kan worden opgevraagd.
Doordat wij intern korte lijnen hebben, kunnen wij snel over een hulpaanvraag beslissen.  De voortgang van behandeling wordt nog bevorderd wanneer de aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk is. Wanneer bij de behandeling van een aanvraag andere organisaties betrokken zijn, kan de behandelingstermijn wat langer worden.
Over hulpaanvragen communiceren wij vooral via e-mail. Telefonisch contact nemen wij met aanvragers op wanneer voor de beoordeling van een aanvraag aanvullende informatie nodig is.

Aanvragen

Particulieren kunnen zelf een aanvraag voor individuele ondersteuning doen. De praktijk leert ons wel dat aanvragen die bij ons binnenkomen via professionele hulpverleners sneller kunnen worden behandeld dan aanvragen van particulieren. Wij maken zeker geen onderscheid in de behandeling van aanvragen die wij krijgen van particulieren of via professionele hulpverleners. Met de informatie die wij van professionele aanvragers krijgen, kunnen wij echter vaak beter en dus sneller aan de slag.

Voor vragen over onze individuele ondersteuning kan het contactformulier worden gebruikt.

Aanvraagformulier voor individuele ondersteuning voor particuliere aanvragers.

Aanvraagformulier voor individuele ondersteuning voor professionele hulpverleners.