Kerstpakketten

In samenwerking met de Vincentiusvereniging Gouda verrast PCI-Gouda met Kerstmis ongeveer 125 alleenstaanden en gezinnen met een kerstpakket. Onze doos bevat geen champagne of zalm, geen overdreven luxe artikelen, maar bruikbare levensmiddelen en enkele feestelijke extra’s .
Het pakket gaat naar mensen die het financieel moeilijk hebben als gevolg van een minimuminkomen. Cliënten van de Voedselbank ontvangen daar al een kerstpakket. Daarom komen zij niet voor ons kerstpakket in aanmerking.
De kerstpakketten worden ingepakt door een grote groep vrijwilligers. Hulpverleners van de aanvragende organisaties bezorgen vervolgens de pakketten bij de ontvangers thuis.

Behandelingstraject

In het najaar kunnen sociaal-maatschappelijke organisaties in Gouda aan ons namen doorgeven van mensen met een minimuminkomen die met kerst wel iets extra’s kunnen gebruiken. Zodra het aantal beschikbare kerstpakketten is bereikt, is het niet meer mogelijk aanvragen in te dienen.
Particulieren kunnen geen kerstpakket aanvragen, óók niet voor iemand anders.