Vakantieproject

Op vakantie gaan is niet voor iedereen financieel haalbaar. Er zijn gezinnen die netaan kunnen rondkomen, maar zich geen vakantie kunnen veroorloven.
Al enkele jaren werken PCI-Gouda en de Vincentiusvereniging Gouda samen om elk jaar tien Goudse gezinnen met een minimuminkomen in de zomervakantie een fijne en door ons en de Vincentiusvereniging betaalde vakantieweek te bezorgen. Het vakantieverblijf is een comfortabele accommodatie op een mooie en kindvriendelijke camping in Nederland. De reiskosten daar naartoe worden betaald of een vrijwilliger zorgt voor brengen en ophalen. De vakantiegangers krijgen bovendien zakgeld mee.

Toekenningscriteria

Om voor een vakantieweek in aanmerking te komen moet het gezin minstens drie jaar niet op vakantie hebben kunnen gaan, een minimuminkomen hebben en woonachtig zijn in Gouda. Nodig is verder dat men begeleid wordt door een sociaal-maatschappelijke organisatie en door deze organisatie wordt voorgedragen voor een vakantieweek.

Behandelingstraject

De aanmelding voor een vakantieweek kan – uiteraard met instemming van de potentiële vakantiegangers – alleen door een professionele hulpverlener worden gedaan. Deze wordt ook betrokken bij het intakegesprek met de potentiële deelnemers. Verder gaan wij er vanuit dat de hulpverlener de vakantiegangers bij het voorbereiden van de vakantieweek ondersteunt.
Er is veel vraag naar de stacaravans en chalets die wij reserveren. Daarom is het goed om potentiële vakantiegangers vóór half januari aan te melden.
Aangezien het vakantieproject een gezamenlijk project van de Vincentiusvereniging Gouda en PCI-Gouda is, worden de aanvragen behandeld en beoordeeld door vertegenwoordigers van beide organisaties.

Voor vragen over ons vakantieproject kan het contactformulier worden gebruikt.

Alleen voor professionele hulpverleners: Aanvraagformulier voor een vakantieweek.