Vakantieproject

Op vakantie gaan is niet voor iedereen financieel haalbaar. Er zijn gezinnen die net aan kunnen rondkomen, maar zich geen vakantie kunnen veroorloven. Zoals wij al jaren samen doen willen PCI-Gouda en de Vincentiusvereniging Gouda een onbezorgde vakantie-ervaring mogelijk maken voor gezinnen die moeite hebben om rond te komen. Gratis! Daarvoor is aansluiting gezocht bij de Stichting De Vakantiebank. Deze landelijke vrijwilligersorganisatie biedt gratis een vakantieweek aan voor mensen met een minimuminkomen. Voor 2024 wordt gestreefd naar maar liefst 800 vakantieweken op een groot aantal locaties in het hele land. Donateurs, eigenaren van vakantieaccommodaties, sponsoren en vrijwilligers maken dit mogelijk.                                                                                                                                   Van De Vakantiebank ontvangen de vakantiegangers een reiskostenvergoeding voor de heen- en terugreis naar het bungalowpark, het natuurhuisje, de camping, de B&B of het hotel. De deelnemers krijgen bovendien per persoon een bedrag aan zakgeld. PCI-Gouda en de Vincentiusvereniging Gouda dragen graag bij aan de vakantievreugde. Daarom vullen wij het zakgeld per persoon aan met een bepaald bedrag. En wanneer het vervoer een onoverkomelijk probleem is, willen wij meedenken over een oplossing.

3.3.1 Toekenningscriteria

Om voor een vakantieweek bij De Vakantiebank in aanmerking te komen moet het gezin de afgelopen drie jaar niet op vakantie hebben kunnen gaan, een inkomen hebben op of onder bijstandsniveau of leefgeld ontvangen via schuldhulpverlening/bewindvoering en bovendien beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Voor onze aanvulling van het zakgeld en de ondersteuning bij vervoersproblemen moet men woonachtig zijn in Gouda of directe omgeving.                                                                             De aanmelding voor een vakantieweek in 2024 moet tussen 01 augustus 2023 en vóór 31 juli 2024worden gedaan. Wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare vakanties, zal De Vakantiebank de inschrijvingen stop moeten zetten. Tijdig aanmelden is daarom belangrijk.

3.3.2 Behandelingstraject

Onze samenwerking met De Vakantiebank houdt in dat de aanmelding voor een vakantieweek – uiteraard met instemming van de potentiële vakantiegangers – alleen door een professionele hulpverlener kan worden gedaan. Dat gebeurt in zogenaamd ”Geleend Vertrouwen”. Daardoor hoeft de hulpverlener geen inzage te geven in de financiële situatie van de vakantiegangers. De aanvraag wordt door De Vakantiebank beoordeeld. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangen de deelnemers op een gegeven moment van De Vakantiebank een kortingscode. Daarmee kan men zelf via de website van De Vakantiebank binnen een week een vakantieaccommodatie kiezen uit het aanbod van dan beschikbare vakanties. De Vakantiebank gaat er in het aanmeldings- en keuzeproces en bij de voorbereidingen op de vakantieweek vanuit dat de vakantiegangers zo nodig door de hulpverlener worden ondersteund.

Voor vragen over ons vakantieproject kan het contactformulier worden gebruikt.                      Alleen voor professionele hulpverleners: Aanvraagformulier voor een vakantieweek. Wij krijgen graag (naar vakantieweken@pci-werkgroepgouda.nl) een kort berichtje wanneer een aanmelding is gedaan