Wie wij zijn

2.1 Onze missie

PCI-Gouda zet zich vanuit een christelijke overtuiging in voor mensen met concrete noden en behoeften die veelal een dringend karakter dragen. De zorg om en solidariteit met de medemens die het financieel en maatschappelijk moeilijk heeft, zijn leidend bij onze activiteiten. PCI-Gouda ondersteunt mensen ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging.

2.1.1 Werkgebied

Ons werkgebied als PCI-Gouda is de gemeente Gouda.

Voor een beroep op het landelijke FondsDBL – waarvoor wij als regionaal front-office optreden – kunnen bij ons behalve vanuit Gouda ook hulpvragen worden ingediend vanuit Reeuwijk, Bodegraven, Boskoop, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht, Haastrecht en Schoonhoven.

2.2 Samenwerking

In Gouda en omgeving is een groot aantal professionele en vrijwilligersorganisaties actief om mensen met problemen bij te staan en te ondersteunen. PCI-Gouda werkt met tal van deze organisaties samen.

Zo ontvangen wij de meeste hulpverzoeken via professionele organisaties, bijvoorbeeld het Sociaal Team Gouda, Gemiva, Kwadraad, Kwintes en het Leger des Heils.

Om te komen tot de best passende hulpverlening wordt regelmatig samengewerkt met organisaties zoals de Voedselbank Gouda e.o., de diaconie van de PKN Gouda, Stichting Noodfonds Gouda, de Vincentiusvereniging Gouda en de Non-foodbank.

2.3 Organisatie

De afkorting ”PCI” staat voor Parochiële Caritas Instelling.

Een PCI is een rechtspersoon binnen de r.k. kerk. De PCI van de (regionale) parochie St. Jan de Doper valt juridisch onder het ”Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie” en legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de bisschop van Rotterdam.

PCI-Gouda is de PCI-werkgroep van de geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda. In de werkgroep neemt de diaconie van deze geloofsgemeenschap deel. PCI-Gouda bestaat uit ruim 30 vrijwilligers die zich belangeloos en zonder enige financiële beloning inzetten.

Als PCI-Gouda behandelen en beoordelen wij de hulpaanvragen afkomstig uit Gouda. Namens het FondsDBL doen wij dat ook voor hulpvragen uit de plaatsen Reeuwijk, Bodegraven, Boskoop, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht, Haastrecht en Schoonhoven.

Privacy

Privacy en de bescherming daarvan vragen een zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de hulpvragers waarover PCI-Gouda de beschikking krijgt. Wij hanteren een privacyverklaring die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.