Onze middelen

Vrijwilligers

PCI-Gouda krijgt alleen al voor de individuele ondersteuning en klushulp jaarlijks ongeveer 50 aanvragen binnen.
De aanvragen voor individuele ondersteuning worden behandeld door een groep vrijwilligers die vooral via e-mail informeren, overleggen en zich een mening vormen. Een coördinator vat de diverse meningen samen en formuleert een beslissing en deelt deze mee aan de aanvrager.
Onze werkpool voor klushulp bestaat ook uit een aantal vrijwilligers die hun tijd en handigheid, deskundigheid en ervaring op klusgebied inzetten om klussen en klusjes uit te voeren
Bij de uitvoering van ons vakantieproject en ons kerstpakkettenproject zijn eveneens de nodige vrijwilligers betrokken.
In totaal kan PCI-Gouda een beroep doen op ruim 30 vrijwilligers die zich belangeloos en zonder enige financiële beloning inzetten.
Voelt u er voor om als vrijwilliger met ons mee te doen? Laat het ons weten via het contactformulier!

Giften en sponsoring

PCI-Gouda beheert een bescheiden vermogen dat ooit werd opgebouwd door het vroegere Armenbestuur van de r.k. kerken in Gouda. De opbrengsten uit het vermogen zijn de laatste jaren door de lage rente behoorlijk gedaald. Voor onze inkomsten zijn wij daarom vooral afhankelijk van giften.
Een gift of schenking kan algemeen van karakter zijn en van de gever geen speciale bestemming meekrijgen. Bij een gift met een speciale bedoeling spreken wij van sponsoring. Zo kan men een kerstpakket sponsoren of één of meer vakantiedagen.

De r.k. kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat giften aan onze PCI-Gouda voor de belasting aftrekbaar zijn. Daarvoor is een RSIN-nummer nodig. Dit nummer is 824319837 op naam van PCI ST. JAN DE DOPER in GOUDA.
Wilt u door een gift financieel bijdragen aan onze activiteiten? Dat kan door een bedrag over te maken op bankrekening NL97 ABNA 0507 1298 49 van PCI St. Jan de Doper in Gouda.
Doordat wij alleen met vrijwilligers werken, wordt uw bijdrage voor 100% ingezet voor onze hulpverlening aan mensen die dat hard nodig hebben!

Vakantieproject

Voor de financiering van het vakantieproject houden wij in het voorjaar een sponsoractie. Financiële bijdragen aan ons vakantieproject zijn echter het gehele jaar hartelijk welkom.

Flyer sponsoractie vakantieproject

Kerstpakkettenproject

In de week voor Kerstmis schenken wij circa 150 kerstpakketten aan mensen met een minimuminkomen. Dat doen wij samen met de Vincentiusvereniging Gouda.
Voor dit kerstpakkettenproject zoeken wij elk jaar naar een hoofdsponsor (iets voor u?). De kosten die na een eventuele bijdrage van de hoofdsponsor overblijven, dragen de Vincentiusvereniging Gouda en wij elk voor de helft.
In het najaar houden wij onder de parochianen in de H. Josephkerk in Gouda een sponsoractie voor de kerstpakketten. Ook in andere perioden van het jaar zijn bijdragen voor ons kerstpakkettenproject van harte welkom.

Flyer sponsoractie kerstpakkettenproject.

FondsDBL

Als PCI-Gouda behandelen wij de hulpaanvragen die afkomstig zijn uit Gouda.

Daarnaast vertegenwoordigen wij een landelijk fonds, het FondsDBL dat gevestigd is in Rotterdam. Wij treden op als front-office voor het FondsDBL voor hulpvragen uit de plaatsen Reeuwijk, Bodegraven, Boskoop, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht, Haastrecht en Schoonhoven, maar ook uit Gouda.

Door ons toegekende hulpvragen die voldoen aan zijn criteria kunnen wij onderbrengen bij het FondsDBL. Dit vergroot de financiële armslag met ons eigen PCI-budget voor hulpaanvragen uit Gouda.

Kerst- en paasmarkten

Het weekend vóór Kerstmis en Pasen organiseren wij in de H. Josephkerk in Gouda een kerst- en paasmarkt. Op de kerstmarkt is er natuurlijk een royaal en fraai aanbod aan kerststukjes en kerststukken die door enthousiaste en creatieve vrijwilligers worden gemaakt. Op de paasmarkt worden eveneens bloemstukjes en planten aangeboden, maar dan in voorjaarskleuren. Het aanbod van artikelen is verder zeer gevarieerd en voor een deel afgestemd op de betreffende feestperiode. Zo is op beide markten ook onze ”eigen” PCI-wijn te koop.

Collecte

In de H. Josephkerk in Gouda is eenmaal per jaar een speciale collecte voor PCI-Gouda. De opbrengst hiervan wordt door ons gebruikt om mensen te ondersteunen.