PCI – Gouda

PCI helpt

PCI-Gouda helpt mensen met financiële problemen kortdurend en met beperkte bedragen. Onze werkpool doet kleine klussen voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen en geen netwerk hebben om op terug te vallen. Wij werken samen met De Vakantiebank om een zomervakantie mogelijk te maken voor een aantal gezinnen die om financiële redenen al jaren niet op vakantie zijn geweest.  En wij verrassen in december gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen met een kerstpakket.

Ons werkgebied beslaat Gouda en omringende plaatsen. Het merendeel van de hulpvragen bereikt ons via professionele sociaal-maatschappelijke instellingen zoals het Sociaal Team Gouda, Gemiva, Kwintes en het Leger des Heils.

Middelen

Ruim 30 vrijwilligers zetten zich in voor PCI-Gouda. De financiële middelen voor onze activiteiten verkrijgen wij vooral uit giften en sponsoring en door samenwerking met andere fondsen.